top of page
shutterstock_2117026061.jpg

Nabízíme různá bezpečnostní řešení pro Váš kryt. Ochrana každého krytu je naší
nejvyšší prioritou.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

UŽITEČNÉ INFORMACE

KONTAKTY

Telefon: +420 720 072 248

Kubelíkova 150/4, 460 07  Liberec

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Kromě potřeby profesionálních systémů pro podporu života potřebuje každý kryt
bezpečnostní systém. Spolehlivý bezpečnostní systém obsahuje různé
komponenty. Pečlivě vybereme vstupní a výstupní body krytu. Kromě centrálních
monolitických dveří má každý kryt své skryté východy, které jsou maskovány jako
součást krajinářské architektury. Instalace video dohledu v oblasti zajistí bezpečný
prostor pro život. To vše lze kombinovat s víceúrovňovou ochranou pro řízení přístupu a senzory rozmístěné v klíčových místech. V neposlední řadě je to problematika zbraní a jejich skladování. My v Tebrixu jsme mysleli na vše, abychom spojili všechny prvky do jednoho spolehlivého bezpečnostního systému.

shutterstock_1660395001.jpg

CENTRÁLNÍ VCHOD

Tým Tebrixu vyvinul speciální bezpečnostní dveře, které splňují všechny požadavky na bezpečnost a radiační ochranu. Hlavni vchod do každého krytu je komplexní projekt. Každý vstup-výstup je jedním ze slabých článků
Vašeho krytu, protože je třeba vzít v úvahu mnoho parametrů. Dveře musí být nejen
pevné, ale také musí být instalovány speciálním způsobem, aby bylo dodrženo optimální geometrické rozložení pro snížení radioaktivní absorpce částic v případě jaderného útoku.

IMG_9175.JPEG
Tajné dveře21.jpg

SKRYTÝ VCHOD

Když se konstrukce krytu nachází v těsné blízkosti Vašeho domu, provedeme propojení
mezi krytem a domem, abyste měli přímý přístup do krytu. V závislosti na dostupnosti
místa konání se pokusíme skrýt přístup k centrálnímu vchodu. Dobrý kryt někdy udělá
více práce než nejsofistikovanější bezpečnostní systémy a v kombinaci s nimi dělá z krytu malou pevnost. Každý kryt má z bezpečnostních důvodů více než jeden
východ. Když se před východem hromadí trosky, pokud nemáte alternativní východ,
budete uzamčeni. Proto předpokládáme, že více východů bude důmyslně zamaskováno. Vnější východ ze zahrady bude také pouhým okem nerozeznatelný.

ŘÍZENÝ PŘÍSTUP

Můžeme umístit senzory a řízení přístupu do uzlových bodů, kde je potřeba. Tímto
způsobem bude přístup k Vašemu krytuznačně omezen a budete muset překonat několik
úrovní obrany, než se dostanete k centrálnímu vchodu, který je zase neprostupný. Poplachový systém může signalizovat vloupání signalizací ochranky a
připojením k výkonné siréně. Kombinace všech bezpečnostních systémů promění Váš
kryt v tajnou nedobytnou pevnost.

6713807.jpg
security-surveillance-featured-image.jpg

KAMEROVÝ DOHLED

Zabezpečení krytu začíná na vnějším obvodu. Pokud je například kryt umístěn na dvorku
Vašeho domu, můžeme nainstalovat video dohled, který se zaměří na celý objekt. Bude
napojen na centrální monitorovací systém jako součást systému „Smart
Bunker“ umístěný uvnitř i vně bunkru. Tímto způsobem budete mít 24 hodin kontrolu nad
svým soukromým prostorem. Senzory budou instalovány v klíčových bodech kolem
areálu, tak aby signalizovaly pohyb.

ZBRANĚ

Když mluvíme o bezpečnosti a obraně, nemůžeme nezmínit zbraně. Pokud jde o přežití
Vás a Vaší rodiny, nelze dělat kompromisy. Bylo prokázáno, že v neklidných dobách jsou
zbraně cennější než zlato. Možná ji nebudete muset nikdy použít, ale pro osobní ujištění
je dost dobrá. Někdy to stačí ukázat, abyste se dostali ze situace přežití. Pokud jste
dosud nepřemýšleli o zbraních, nyní je ten správný čas. Můžeme Vám dát kontakt na
odborníky na zbraně, kteří Vám poradí, co koupit. Pomůžeme Vám také získat speciální
trezor na zbraně.

IMG_0048.JPEG
IMG_3297.JPG

NOUZOVÝ VÝCHOD/TUNEL

Naše kryty mají vybudované podzemní tunely, které slouží k nouzovému východu. V
případě zasypání či zablokování vchodu, kdy nemůžete otevřít prostřední dveře, Vám
nouzový východ umožní dostat se bezpečně na povrch.

OCHRANNÉ VYBAVENÍ

Váš kryt je vybaven speciálním zařízením pro monitorování vnějšího prostředí. Budete
tak znát úroveň radioaktivního znečištění a kvalitu ovzduší. Nabízíme ochranné oděvy
proti virům a chemickým činitelům. Pokud je vnější prostředí stále nebezpečné, ale
potřebujete se dostat z krytu, tyto oděvy Vám poskytnou potřebnou ochranu. Jsou také
vybaveny přenosnými detektory gama záření.

JAK ZÍSKAT VLASTNÍ KRYT?

SETKÁNÍ
NABÍDKA
SMLOUVA
KONSTRUKCE
PŘEDAT
bottom of page