top of page

POKYNY PRO KRYT

Při předání krytu obdržíte návod k použití.

KONTAKTY

Telefon: +420 720 072 248

Kubelíkova 150/4, 460 07  Liberec

POKYNY PRO KRYTY

Při stavbě vašeho krytu jsou všechny systémy opakovaně testovány. Po dokončení stavby se provádí Obecná zkouška. Všechny systémy jsou testovány formou simulace reálného prostředí. Předem projdete podrobnou instruktáží a obdržíte složku s podrobnými pokyny k použití systému a také Bezpečnostní certifikát.

showimage (32).jfif

ČERVENÁ KNIHA

Při předání objektu obdržíte složku s podrobným návodem na používání
krytu. Popisuje všechny akční kroky, kterými je třeba v kritické situaci projít. Součástí je
návod k vyhodnocení situace a doprovodné akce. Diskutuje se o různých jevech o tom,
jak čelit rizikům. Zahrnuje:
 Posouzení situace;
 Primární opatření;
 Sekundární opatření;
 Pokyny pro dlouhodobý pobyt;
 Povrchové působení;
 Ostatní.

bottom of page