top of page
wp2520324.webp

ODHAD RIZIKA

Buďte informováni, místo toho, abyste se báli! Osm faktů o potřebě ochrany.

KONTAKTY

Telefon: +420 720 072 248

Kubelíkova 150/4, 460 07  Liberec

ODHAD RIZIKA

My v TEBRIX jsme provedli „hodnocení rizik“, abychom mohli informovat více lidí o
nadcházejících hrozbách, kterým čelí. Mnoho lidí si neuvědomuje rizika, kterým oni a
jejich rodiny čelí, jednoduše proto, že nejsou informováni a nechtějí na to myslet. Historie
dokázala, že vždy přežijí ti nejpřipravenější, ne ti, kteří zavírají oči, protože nemají rádi
realitu. Je čas, abychom všichni otevřeli oči, podívali se přímo na problém a uvědomili si,
že lidská civilizace je v každém okamžiku na pokraji přežití.
Nikdo Vás nechce vyděsit, jen chceme abyste byli informováni. Dobrá rozhodnutí se
dělají pouze na základě dobrých informací. V článku zdůrazníme fakta, abychom se
vyhnuli spekulacím.

5b56e19917f13c895968288ab3281e2f.jpg

1. PŘELIDNĚNÍ PLANETY

Planeta je přelidněná! Nikdy předtím lidská populace nenarostla do takových
rozměrů. Asi před 20 lety čítalo lidstvo asi 4 miliardy lidí. Nyní je počet téměř
dvojnásobný! Kolik to bude za dalších 20 let, můžeme jen hádat, ale vezměme v úvahu,
že růst je exponenciální. Přelidnění vede k nedostatku potravin, hladovění, možnosti
vzniku nových virů, průmyslovému znečištění ovzduší, půdy a řek. Když se život v
takových oblastech stane nemožným, lidé začnou hledat úkryt mimo ně. A to znamená
narušení suverenity sousedních státních hranic a války.

4k-global-crisis-animated-word-footage-132082476_prevstill.webp

2. BLÍŽÍCÍ SE EKONOMICKÝ KOLAPS

Existuje mnoho předpokladů pro globální ekonomický kolaps. Těchto předpokladů si
analytici všimli ještě před vznikem COVID-19. Průběh této nemoci jen potvrzuje jejich
předpovědi. Jak přesně bude tento kolaps hluboký, se teprve uvidí. Nad určitou mez to
povede k nezaměstnanosti v mnoha odvětvích, hladomoru, občanským nepokojům a v
konečné fázi, pokud se situace nedostane pod kontrolu, k anarchii. V anarchii bude
podle předpovědí učiněných v USA polovina populace do jednoho roku mrtvá kvůli
chybějícímu systému vlády. Vláda, armáda a elita budou připraveny a postarají se o své

rodiny a zcela se vzdají manažerských funkcí. To znamená narušení dodávek potravin,
dopravy a všeho v řetězci. Důsledkem bude vytváření místních gangů.

Krauss_Nuclear-Weapons.webp

3. JADERNÁ A TERORISTICKÁ HROZBA

Jaderná hrozba je větší než kdy jindy.  Americké a ruské rakety jsou neustále v pohotovosti.  Řada dalších světových mocností je připravena bránit své jaderné zbraně území v době ohrožení.  K jaderné události dojde pravděpodobněji nyní než během studené války.

Teroristické organizace jsou silnější než dříve a mají více finančních příležitostí.  Toto je nezbytný předpoklad pro detonaci jaderných a biologických zbraní.  Útok ze sousední země by mohl vyvolat rozsáhlou vojenskou akci a za několik dní skončit jadernou apokalypsou.

110930-N-SM578-062.webp

4. BIOTERORISMUS

Bioterorismus je skutečnou hrozbou pro zdraví obyvatel. Uvolnění jediného laboratorně
vytvořeného viru nebo chemické látky by mohlo vyhladit miliony lidí, než se najde
vakcína nebo lék. V důsledku toho dojde k ekonomickým otřesům, které následně
povedou k naprosté anarchii a válkám s neznámými důsledky.

1229539-iceberg.jpg

5. VÝMĚNA PÓLŮ

Geologické důkazy ukazují, že Země prošla několika kompletními změnami pólů. Každá
taková změna nastane jednou za 500 000 let. K poslednímu posunu pólu došlo před 780
000 lety, takže další posun máme zpožděný a k rotaci může dojít kdykoli! Výsledky
změny orientace pólů by vedly k zemětřesením, mega tsunami, masivním bouřím nad
600 km/m. Nic na povrchu by tento přírodní živel nepřežilo.

asteroid-of-death-3840x2160-11-jul-2017-mc4-4k-14458.jpg

6. NEBEZPEČNÝ ASTEROID

NASA sleduje nebezpečný asteroid o průměru 210 x 330 metrů zvaný Apophis, který by
měl proletět blízko Země v pátek 13. dubna 2029 a znovu v roce 2036. Přímý zásah
nebo příliš blízký průlet bude mít fatální následky pro život, resp. alespoň dočasnou
nerovnováhu pro celé lidstvo.
Pro srovnání velikosti, 15. února 2013 spadl Čeljabinský meteorit na Zemi, zranil přes
1000 lidí a způsobil mnoho materiálních škod. Velikost tohoto meteoritu je asi 20 metrů v
průměru! Způsobil 3 výbuchy, z nichž první byl ve výšce asi 50 km a měl přibližnou sílu
500 kilotun /tolik jako jaderný výbuch/.

551828-2048x1536-abstract.jpg

7. DETONACE VÁLKY

EMR (elektromagnetický puls), také známý jako EMR (high-altitude EMR), při detonaci
stovky kilometrů nad zemským povrchem, povede k úplnému zničení všech
elektronických obvodů, včetně internetu, elektrického vedení a celého elektrického
přenosová síť.
Dne 23.7.2012 došlo na Slunci k jedné z nejsilnějších erupcí, která vyvolala silnou
magnetickou bouři.  Naštěstí minula Zemi. Kdyby nás to zasáhlo, přerušilo by se
napájení celé planety. Odhaduje se, že více než 60 % populace zemře do jednoho roku
po detonaci kvůli naší závislosti na elektřině. Utrpí tím celá infrastruktura. To znamená
přerušení přepravy zboží, potravin a léků. To povede k anarchii, místním válkám o jídlo a
přístřeší.

thumb-1920-635914.jpg

8. SUPERVOLKÁNY

Sopka CUMBRE VIEJA na Kanárských ostrovech by mohla každou chvíli vybuchnout a
poslat polovinu hory do oceánu a vytvořit mega-tsunami vysokou 1076 metrů, která by
překročila Atlantický oceán a vedla ke zničení velké části Evropy a Afriky, stejně jako
východní pobřeží Severní Ameriky.
Supervulkán pod Yellowstonským národním parkem v USA naposledy vybuchl asi před
640 000 lety. Když vybuchne, vyvrhne popel a magma v takovém množství, že utrpí
nejen Severní Amerika, ale celý svět. Uvolňuje se obrovské množství plynů a
pyroklastická mračna zastíní obrovské oblasti před Sluncem. To také změní rovnováhu
oxidu uhličitého na planetě a způsobí aktivní skleníkový efekt.

bottom of page