top of page

DOORS/HATCHES

DOORS

Hlavní vchody, nouzové východy (výlezy) a technologické otvory se uzavírají typovými protitlakovými, tlakově plynotěsnými, nebo plynotěsnými prvky, které jsou navrhovány s ohledem na zatížení tlakovou vlnou. K těmto prvkům patří protitlakové a plynotěsné dveře, poklopy stěnové a stropní, ocelové dveře s betonovou výplní a balistickou ocelí.

S balistickou odolností
Protitlakové
Trezorové dveře bezp. tř. I – V
Trezorové dveře bezp. tř. I - V s mříží
Maskovací

IMG_2972.JPEG
Tajné dveře21.jpg
IMG_3005.JPEG
IMG_9154.JPEG

Bezpečnostní dveře jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou ochranu vám i vašemu majetku nejen před rozbitím či vysazením ale i proti průstřelu. Odolnost dveří je zajištěna díky celoocelové konstrukci, jejíž základ tvoří ocelový rám s oboustranně opláštěnou vnitřní mříží. Tato vysoce odolná konstrukce ve spojení s bezpečnostním kováním, certifikovanými mechanickými nebo elektronickými zámky a jistícími body chránícími dveře proti vysazení, je důvodem pro jejich využití nejen v krytech civilní ochrany, ale i všude tam, kde je ochrana osob a majetku brána vážně, tedy v budovách se zvláštním režimem (například armádní a vězeňské objekty, zastupitelské úřady, výpočetní střediska), v nemocnicích, v rodinných domech či v místnostech určených k personální ochraně a zajištění cenností.

Tlakové, plynotěsné dveře, poklopy a uzávěry se navrhují s tlakovou odolností od 0,15 MPa a vyšší.
Nejvíce se zaměřujeme na kombinované dveře, neboť splňují všechny parametry pro KCO.

BEZPEČNOSTNÍ POKLOPY

Bezpečnostní poklopy se vyrábí obousměrné pro vstup z obou stran, ale také jen jednosměrné s otevíráním pouze dovnitř nebo pouze ven. Poklopy vyrábíme i posuvné pro případ zavalení materiálem při zemětřesení , nebo při nedostatku místa pro odklopení.

IMG_0293.JPEG
6df4c6da-8346-49ee-9fb4-573d619015b2.jpg

CENTRÁLNÍ VCHOD

Tým Tebrixu vyvinul speciální bezpečnostní dveře, které splňují všechny požadavky na bezpečnost a radiační ochranu. Hlavni
vchod do každého krytu je komplexní projekt. Každý vstup-výstup je jedním ze slabých článků Vašeho krytu, protože je třeba vzít
v úvahu mnoho parametrů. Dveře musí být nejen pevné, ale také musí být instalovány speciálním způsobem, aby bylo dodrženo
optimální geometrické rozložení pro snížení radioaktivní absorpce částic v případě jaderného útoku.

SKRYTÝ VCHOD

Když se konstrukce krytu nachází v těsné blízkosti Vašeho domu, provedeme propojení mezi krytem a domem, abyste měli pří-
mý přístup do krytu. V závislosti na dostupnosti místa konání se pokusíme skrýt přístup k centrálnímu vchodu. Dobrý kryt někdy

udělá více práce než nejsofistikovanější bezpečnostní systémy a v kombinaci s nimi dělá z krytu malou pevnost. Každý kryt má
z bezpečnostních důvodů více než jeden východ. Když se před východem hromadí trosky, pokud nemáte alternativní východ,
budete uzamčeni. Proto předpokládáme, že více východů bude důmyslně zamaskováno. Vnější východ ze zahrady bude také
pouhým okem nerozeznatelný.

NOUZOVÝ VÝCHOD/TUNEL

Naše kryty mají vybudované podzemní tunely, které slouží k nouzovému východu. V případě zasypání či zablokování vchodu,
kdy nemůžete otevřít prostřední dveře, Vám nouzový východ umožní dostat se bezpečně na povrch.

bottom of page