top of page

HYPOXIE

Technologie snížení kyslíku HYPOXIA vede ke snížení koncentrace kyslíku pod mezní hodnotu hořlavosti materiálů umístěných v krytu a je jediným systémem, který předchází vzniku požáru a garantuje nulové požární riziko v chráněném prostoru.
Systém HYPOXIA je komplexem zařízení, které jsou určené pro generování a řízené dodávání hypoxického vzduchu (snížený obsah kyslíku) do cílových místností krytu. Systém je naprosto bezpečný pro lidský organismus, plně nahrazuje běžné stabilní hasící zařízení. Díky tomu nevznikají žádné škody vlivem hoření a tím ani škody způsobené hašením.

Generovaný a jednotkami HYPOXIA dodávaný hypoxický vzduch je získáván automatickou separací plynů z atmosférického vzduchu přímo v místě instalace.

 • všechny jednotlivé místnosti krytu jsou vybaveny minimálně třemi senzory kyslíku, které nepřetržitě monitorují aktuální koncentraci kyslíku

 • řídící systém HYPOXIA sbírá a vyhodnocuje aktuální koncentraci kyslíku ze všech jednotlivých senzorů a automaticky rozhoduje o nutnosti dodávky hypoxického vzduchu

 • hypoxický vzduch je složen z 90 % dusíku a 10 % kyslíku pro zajištění bezpečnosti osob systém je vybaven několikastupňovým zabezpečením proti riziku poklesu kyslíku pod stanovenou úroveň

1. PROTIPOŽÁRNÍ REŽIM PREVENCE

 • 100% požární ochrana prostorů krytu v době nepřítomnosti osob

 • udržovaná koncentrace kyslíku na úrovni 13 % - 15 % (v závislosti na materiálech v krytu)

 • ventilace prostorů krytu a udržování teploty a vlhkosti probíhá kombinací řízeného a plynulého spouštění rekuperace a systému HYPOXIA tak, aby nedošlo k překročení požadované koncentrace kyslíku

 • při příchodu osoby do krytu dojde pomocí signálu z dveřních magnetů k automatické deaktivaci systému HYPOXIA a okamžitému spuštění rekuperace tak, aby se v řádu minut vyrovnala koncentrace kyslíku v krytu na běžnou úroveň 20,9%

2. PROTIPOŽÁRNÍ REŽIM POTLAČENÍ

 • v případě výskytu požáru v době pobytu osob (deaktivovaný režim Prevence) vyšlou kouřové hlásiče signál do systému HYPOXIA, 
  který okamžitě zahájí zaplavení dané místnosti hypoxickým vzduchem

 • protipožární koncentrace se vytvoří v řádu desítek minut tak, aby nedošlo ke znovu vznícení či rozšíření požáru

 • rekuperace okamžitě uzavře přívod vzduchu a automaticky spustí odtah, který povede k odvedení kouře

3. MANUÁLNÍ REŽIM PRO ZLEPŠENÍ FYZICKÉHO A ZDRAVOTNÍHO STAVU OSOB

 • možnost vytvoření atmosféry se sníženým obsahem kyslíku (simulace vysokohorského prostředí) v kterémkoli prostoru krytu bez dopadu na okolní místnosti (např. fitness nebo ložnice)

 • uživatel si navolí vlastní parametry s možností simulace vysokohorského prostředí od 1 000 do 3 500 m.n.m.

 • rekuperace přechází pro danou místnost do režimu Prevence

Snížené množství kyslíku v rámci systému není nijak „cítít“, neomezuje komfort dýchání a přirozených tělesných pocitů. Zařízení jsou umístěna v technické místnosti a hypoxický vzduch je následně rozveden pomocí potrubí do prostor krytu, kde jsou nainstalována monitorovací čidla.
Hypoxická technologie, která simuluje prostředí s vyšší nadmořskou výškou bez nutnosti snižování tlaku, totiž urychluje spalování tuků a zefektivňuje okysličování organismu, což má pozitivní vliv na sportovní a fyzické výkony a předchází celé řadě civilizačních onemocnění (kvalitnější a hlubší spánek, kardioprotekce, prevence diabetu, kvalitativní/kvantitativní mitochondriální změny, hubnutí, lepší regenerace těla a v neposlední řadě i zlepšené duševní soustředění).

bottom of page