top of page
shutterstock_615321320.jpg

PROJEKT A REKONSTRUKCE

Pro každého klienta vytváříme individuální projekt. Beton, ze kterého stavíme, je
navržen tak, aby zastavil všechny druhy radioaktivního záření.

UŽITEČNÉ INFORMACE

KONTAKTY

PLÁNOVÁNÍ A STAVBA

Stavba krytů není jednoduchý úkol. Proto se náš tým skládá z různých specialistů v
různých odvětvích. Kryt není jen místo pro krátkodobý život, ale tajné zařízení, které má na delší dobu uchovat život Váš i Vašich blízkých. Kryt musí být navržen tak, aby Vás chránil před různými přírodními a společenskými katastrofami, včetně jaderného útoku, chemického znečištění vzduchu a vody, biologických zbraní a virů.

shutterstock_1643548315.jpg

FÁZE

VÝZKUM

Nejprve prozkoumáme terén. Provádí se se specializovanými geodety, geology a
hydrotechniky, aby zjistili, zda je lokalita vhodná pro stavbu bunkru.

Telefon: +420 720 072 248

Kubelíkova 150/4, 460 07  Liberec

DESIGN

Poté, co průzkum poskytne potřebné informace o terénu a možných opatřeních pro
stavební a instalační zařízení, zahájíme projektování. Provádějí ji architekti-projektanti s
bohatými zkušenostmi ve stavebnictví, konstruktéři, fyzici a různé technické osoby.

KONSTRUKCE

Po návrhu následuje příprava staveniště pro zahájení výkopových prací. Následuje
stavba bednění, ocelobetonová konstrukce a hydroizolace. Veškeré činnosti jsou přísně
kontrolovány dohlížejícími technickými osobami, aby byla zajištěna přísná realizace
podle schváleného návrhu.

MONTÁŽNÍ ČINNOST

Po dokončení stavební činnosti začínáme s montáží vodoinstalace a
elektroinstalace. Následně jsou instalovány všechny instalace podpory života podle
specifikace bunkru.

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Nedílnou součástí stavby bunkru je obnova terénu a jeho terénní úpravy. Cílem je ujistit
se, že nejsou žádné známky stavební činnosti a nic, co by prozrazovalo, že pod
povrchem je tajné zařízení.

STUDIE

Než se zavážeme ke stavbě Vašeho krytu, provedeme průzkum terénu. Průzkum je
důležitým počátečním krokem k objasnění specifik místa, jakož i vstupních a výstupních
bodů pro stavební a montážní techniku. Geodeti, geologové, vodní inženýři, projektanti a
stavební inženýři budou zkoumat místo pro nadmořskou výšku, podzemní vody a
další. Poté Vám připravíme koncepční projekt na míru Vašim potřebám.

35-350299_photo-wallpaper-office-desk-workgroup-teamwork-team-working (1).jpg

DESIGN

shutterstock_1472424881.jpg

Na návrhu Vašeho krytu se podílejí architekti, konstruktéři, 3D designéři, designéři, fyzici,
specializovaní technici, inženýři a v neposlední řadě vy sami!

Zákazník si určí rozměry a počet místností, které chce, a také počet lidí, kteří budou v krytu bydlet. Připravuje se projekt architektonického konceptu, na jehož základě je navržen zbytek instalací. Jakmile budou všechny návrhy připraveny, obdržíte přesnou cenovou nabídku na stavbu bunkru.

KONSTRUKCE

Stavba krytu začíná na výrobní hale, kde se vyrábějí ocelové moduly. Následuje příprava staveniště pro výkop. Na ně navazuje konstrukce bednění, ocelová výztuž a samotný beton. Tloušťka a příměsi betonu jsou vypočteny tak,
aby absorbovaly všechny druhy radioaktivního záření. Veškeré činnosti jsou přísně
kontrolovány dohlížejícími technickými osobami, aby byla zajištěna přísná realizace dle
schváleného projektu.

c49c9314-697c-46b3-8281-0d2beeed591b.jpg

MONTÁŽNÍ ČINNOST

b7dfd5_8f72c39255824c0597a7cb0c548cdb48_mv2.webp

Po dokončení „hrubé“ stavby začínáme s montáží elektro a vodoinstalace v
bunkru. Dalším krokem je instalace systémů podpory života a také vnějších skrytých
východů. Jsou instalovány všechny senzory a měřidla spolu s dalšími systémy a doplňky,
které si zákazník objednal. Po každé instalaci je povinné testování příslušného
systému. Testy se provádějí více než jednou, než vystavíme certifikát záruční podpory.

OBNOVENÍ A ÚPRAVA KRAJINY

Nedílnou součástí projektu výstavby vašeho bunkru je obnova terénu, vyklizení
případného stavebního odpadu a jeho terénní úpravy. Cílem je, aby nikdo nevěděl, že
pod místem existuje tajné zařízení. Pro výkon krajinářských aktivit spolupracujeme s
profesionály, se kterými synchronizujeme naše jednání na utajení skrytých východů.

shutterstock_1932243626.jpg

JAK ZÍSKAT VLASTNÍ KRYT?

SETKÁNÍ
NABÍDKA
SMLOUVA
KONSTRUKCE
PŘEDAT
bottom of page