top of page

BETONOVÉ SEGMENTY

MOBILNÍ BUNKRY

Prvosledové stanoviště ke zpomalení či zastavení útoku protivníka. Variabilně osazené univerzální segmenty se střílnami, průzory, pancéřovými dveřmi, nouzovým východem a filtroventilačním systémem. Umístění Mobilního bunkru v terénu dle taktické situace, konfigurace vyrobena na klíč dle zadání klienta.

mobilni-beton.PNG
mobilni-beton1.PNG
mobilni-beton2.PNG

UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ SEGMENT- BUNKRY, KRYTY, KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ

Trvanlivost, jednoduchost, odolnost, a neobvykle dlouhá životnost. To jsou klíčové konstrukční atributy vysoce kvalitních prostorových prefabrikátů IBIPC se zámkem, který při osazení těsnění vytváří vodotěsný spoj. Jednoduchý a spolehlivý systém železobetonových prvků z UHPFRC k vytvoření mobilních Bunkrů, Krytů CO, nebo Checkpointů. V několika dimenzích a stavebních délkách.
 

Ventilační systém funkční i v případě válečného stavu, kdy není k dispozici elektřina; agregát na ruční i elektrický pohon. Filtrační a ventilační zařízení k zásobování chráněného prostoru vzduchem i v podmínkách použití ZHN. V objektu kolektivní ochrany vytváří přetlak, který brání pronikání škodlivin do chráněného prostoru osádky.
 

Všechny prvky a komponenty k modulárnímu sesazení bez potřeby běžné údržby. Určeno k flexibilnímu řešení potřebné sestavy dle aktuálních požadavků.
 

Technická data základního Univerzálního stavebního segmentu: Délka L = 2 m, světlá šířka a výška W*H = 2*2,1 m, celková šířka*výška 2,4*2,5 m, síla stěny 0,2 m, hmotnost 15 tun.

univerz-beton2.PNG
univerz-beton1.PNG
univerz-beton.PNG

KRYTY CIVILNÍ OBRANY

Použití jako prostředek úkrytu civilních osob v případě leteckého napadení nebo odstřelování raketovým vojskem a dělostřelectvem.
Umístnění instituce, školky a školy, nemocnice, kritická infrastruktura atd. Ochranu lze zvýšit zakrytí pytlem s pískem nebo uložením do země.

kco-beton.PNG
kco-beton1.PNG
kco-beton3.PNG

CHECKPOINTY

Pro posílení obrany na státní hranici, zesílení vnějších perimetrů vojenských a civilních letišť, zesílení obrany na mostech a důležitých tranzitních tepnách, zesílení obrany kritické a civilní infrastruktury.

kco-beton2.PNG
check-beton.PNG
checkj-beton2.PNG
check-beton1.PNG

BALISTICKÉ BETONOVÉ LAVIČKY A KVĚTINOVÉ BOXY

Pro zesílení obrany vnitřních perimetrů vojenských a civilních letišť, ochrany cizích ambasád, budov veřejné samosprávy, přístupových komunikací do městských center, obrany kritické infrastruktury, jak vojenské, tak civilní.

Buď volně stojící pouze horní část prvku, nebo umístěná na desce založené v zemi. Kombinace obou části navržená podle explicitní numerické simulace, s nárazem schopnosti zadržet náraz 20t nákladního automobilu jedoucího rychlosti 100 km/h.

lavi.PNG
lavi2.PNG
lavi1.PNG
lavi3.PNG

BALISTICKÉ DESKY

Pro zesílení stěn důležitých staveb infrastruktury, vojenských objektů a objektů ochrany obyvatelstva.

ghdf.PNG

BETONOVÉ JEHLANY

Pro vytvoření zátarasů na státní hranici, zátarasů na hlavních transportních tepnách, přístupových cestách k městským aglomeracím, důležitých mostů a vodních toků, přístupových komunikacích k objektů kritické vojenské a civilní infrastruktury.

fsdgd.PNG

BETONOVÉ SMĚSI

K rychlé opravě drah letišť, mostů a komunikací.

hgjh.PNG

TESTOVÁNO A CERTIFIKOVÁNO VOJENSKÝM VÝZKUMNÝM ÚSTAVEM

cert-beton.PNG
cetr-beton1.PNG
cert.PNG
bottom of page