top of page
čištění odpadních vod.jpg

Půdu kolem krytu chráníme před biologickou a chemickou kontaminací
prostřednictvím systému čištění odpadních vod.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

UŽITEČNÉ INFORMACE

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Do Vašeho krytu nainstalujeme čističku odpadních vod. Tímto způsobem Vám
poskytujeme úplnou autonomii. Čistírna je mechanicko-biologická, standardní třídy pro čištění domovních odpadních vod. Tyto druhy čistíren lze využít i k úpravě biologicky znečištěných vod. Bohužel si stále mnoho lidí neuvědomuje, že odpadní vody, které se dostávají do půdy, ji znečišťují, a to se stává i příčinou znečištění podzemních vod. Zvláště negativní přímý vliv pozorujeme, když máme vlastní vodní zdroj, který slouží k pitné vodě. Nejvhodnější technologií čištění odpadních vod pro iryt nebo dům je biologické čištění. Zahrnuje nepatogenní mikroorganismy, kterým se složitou biologickou metodou podaří znečištěnou vodu vyčistit. Procesy byly vyvíjeny v průběhu let V laboratoři vědeckými mikrobiology. Existují technologie, které čistí odpadní vody až z 98%. Vyčištěná voda je bohatá na sloučeniny dusíku, díky čemuž je vhodná k zalévání trávníků.

200515025735.jpg

KONTAKTY

Telefon: +420 720 072 248

Kubelíkova 150/4, 460 07  Liberec

JAK ZÍSKAT VLASTNÍ KRYT?

SETKÁNÍ
NABÍDKA
SMLOUVA
KONSTRUKCE
PŘEDAT
bottom of page