top of page
shutterstock_615321320.jpg

PROJEKT I RENOWACJA

Dla każdego klienta tworzymy indywidualny projekt. Beton, z którego budujemy, jest
zaprojektowany tak, aby zatrzymywać wszelkiego rodzaju promieniowanie radioaktywne.
gdzie można zobaczyć lub przetestować oferowane przez nas produkty.

PRZYDATNE INFORMACJE

KONTAKTY

PLANOWANIE I BUDOWA

Budowanie schronów nie jest łatwym zadaniem. Dlatego nasz zespół składa się z różnych specjalistów w różnych dziecinach. Schron to nie tylko miejsce do krótkotrwałego życia, ale tajny obiekt, który pozwala zachować życie swoje i swoich bliskich przez dłuższy czas. Schron musi być zaprojektowany tak, aby chronić użytkownika przed różnymi katastrofami naturalnymi i społecznymi, w tym atakiem nuklearnym, chemicznym zanieczyszczeniem powietrza i wody, bronią biologiczną i
wirusami.

shutterstock_1643548315.jpg

FAZY

BADANIA

Najpierw zbadamy teren. Badanie przeprowadzane jest przez wyspecjalizowanych geodetów, geologów i inżynierów hydraulików w celu ustalenia, czy teren nadaje się na budowę bunkra.

Phone: +420 720 072 248

Kubelíkova 150/4, 460 07  Liberec

DESIGN

Po przeprowadzeniu badania, które dostarczy niezbędnych informacji na temat terenu i możliwych środków dla sprzętu budowlanego i instalacyjnego, rozpoczniemy proces projektowania. Jest on przeprowadzany przez architektów-projektantów z dużym doświadczeniem w branży budowlanej, inżynierów, fizyków i różne osoby techniczne.

KONSTRUKCJA

Po opracowaniu projektu następuje przygotowanie terenu do rozpoczęcia prac ziemnych. Po tym następuje budowa szalunku, konstrukcja stalowo-betonowa i hydroizolacja. Wszystkie działania są ściśle kontrolowane przez nadzorujące osoby techniczne w celu zapewnienia ścisłej realizacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.

MONTAŻ

Po zakończeniu prac budowlanych rozpoczynamy instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Następnie wszystkie instalacje podtrzymujące życie są instalowane zgodnie ze specyfikacją bunkra.

KSZTAŁTOWANIE TERENU

Integralną częścią budowy bunkra jest odtworzenie terenu i jego ukształtowanie. Celem jest upewnienie się, że nie ma żadnych śladów działalności budowlanej ani niczego, co wskazywałoby, że pod powierzchnią znajduje się tajny obiekt.

BADANIE

Zanim podejmiemy się budowy schronu, przeprowadzimy badanie terenu. Badanie jest ważnym początkowym krokiem w celu sprecyzowania specyfiki miejsca, jak również punktów wejścia i wyjścia dla sprzętu budowlanego i instalacyjnego. Geodeci, geolodzy, inżynierowie wodni, projektanci i inżynierowie budownictwa zbadają teren pod kątem wysokości n.p.m., wód gruntowych i innych czynników. Następnie przygotujemy projekt koncepcyjny dostosowany do Twoich potrzeb.

35-350299_photo-wallpaper-office-desk-workgroup-teamwork-team-working (1).jpg

DESIGN

shutterstock_1472424881.jpg

W projektowanie schronu zaangażowani są architekci, konstruktorzy, projektanci 3D, projektanci, fizycy, wyspecjalizowani technicy, inżynierowie i wreszcie Ty sam!
Klient określa wielkość i liczbę pokoi, a także liczbę osób, które będą mieszkać w schronie.
Przygotowywany jest projekt koncepcji architektonicznej, na podstawie którego projektowane są pozostałe instalacje. Gdy wszystkie projekty będą gotowe, otrzymasz dokładną wycenę budowy
bunkra.

KONSTRUKCJA

Budowa schronu rozpoczyna się na hali produkcyjnej, gdzie wytwarzane są moduły stalowe. Następnym krokiem jest przygotowanie terenu do wykopów. Po nich następuje konstrukcja szalunku, stalowe zbrojenie i sam beton. Grubość i domieszki betonu są obliczane tak, aby pochłaniały wszystkie rodzaje promieniowania radioaktywnego. Wszystkie działania są ściśle kontrolowane przez nadzorujące osoby techniczne w celu zapewnienia ścisłej realizacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.

c49c9314-697c-46b3-8281-0d2beeed591b.jpg

MONTAŻ

b7dfd5_8f72c39255824c0597a7cb0c548cdb48_mv2.webp

Po zakończeniu stanu surowego rozpoczynamy instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną
bunkrze. Następnym krokiem jest instalacja systemów podtrzymywania życia, a także zewnętrznych
ukrytych wyjść. Wszystkie czujniki i mierniki są instalowane wraz z innymi systemami i akcesoriami,
zamówionymi przez klienta. Po każdej instalacji obowiązkowe jest przetestowanie danego
systemu. Testy są przeprowadzane więcej niż jeden raz przed wydaniem certyfikatu serwisu
gwarancyjnego.

RENOWACJA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

Integralną częścią projektu budowy Twojego bunkra jest przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
usunięcie ewentualnych odpadów budowlanych i ukształtowanie terenu. Chodzi o to, aby nikt nie
dowiedział się, że pod terenem znajduje się tajny obiekt. Przy realizacji działań krajobrazowych
współpracujemy z profesjonalistami, z którymi synchronizujemy nasze działania w celu ukrycia
ukrytych wyjść.

shutterstock_1932243626.jpg

JAK ZDOBYĆ WŁASNY SCHRON?

SPOTKANIE
OFERTA
UMOWA
KONSTRUKCJA
PRZEKAZANIE
bottom of page