top of page
IMG_1700.JPEG

FILTROWENTYLACJA CBRN

Ventilation and air purification systems protect against radioactive particles after nuclear, biological or chemical attacks.

USEFUL INFORMATION

CONTACTS

Phone: +420 720 072 248

Kubelíkova 150/4, 460 07  Liberec

FILTROWENTYLACJA CBRN

Potrzeba oddychania czystym i bezpiecznym powietrzem jest najważniejsza. Systemy oczyszczania powietrza, z których korzystamy, zostały opracowane przez wojsko i stanowią najlepsze rozwiązanie do ochrony przed odpadami radioaktywnymi pochodzącymi z ataków nuklearnych, biologicznych lub chemicznych. Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo, współpracujemy wyłącznie z licencjonowanymi producentami ze Szwajcarii i Izraela. Każdy system oczyszczania powietrza jest zasilany elektrycznie i
zawiera dwa podsystemy rezerwowe. Jednym z nich jest automatyczny zasilacz, pobierający energię z akumulatora w chwilach, gdy nagle zabraknie prądu, a drugim podsystemem jest awaryjna pompa ręczna na wypadek długotrwałych przerw w dostawie prądu. Dlatego możesz mieć pewność, że w bunkrze będziesz oddychać całkowicie oczyszczonym powietrzem. Ponadto istnieje kilka filtrów, przez
które przechodzi powietrze z zewnątrz.

d1.JPG

AIR CLEANING

The air cleaning system is based on military development that TEBRIX officially import directly from the manufacturers in Switzerland or Israel, or TEBRIX uses one of the partners of the Security Bunker Alliance, the Czech company (see below), depending on the needs. All polluted air is extracted by a fan, which then passes it through a valve. The air passes through a filter that cleans it and makes it suitable for breathing. The system is equipped with a high-end H14A filter, an F9 class pre-filter and a carbon filter capable of removing all known biological impurities, war gases and nuclear waste from the air.

SAFETY VALVES

The systems are equipped with anti-explosion valves to protect the shelter from the effects of sudden changes in outside air pressure. A nuclear weapon creates a shock wave that can cause sudden changes in atmospheric pressure (about 3 kg per square centimetre) that spread several tens of kilometres from the explosion site. The passage of the shock wave is followed by a sudden under pressure. If such waves enter the shelter, they will cause significant damage to occupants and equipment. Anti-explosion valves are located in the air ducts and exhaust pipes. Under normal conditions, the jet valves remain open and the spring-loaded valves automatically close under high pressure.

HOW TO GET MY OWN BUNKER?

MEETING
OFFER
CONTRACT
CONSTRUCTION
HANDOVER
bottom of page