top of page
čištění odpadních vod.jpg

Chronimy glebę wokół schronu przed skażeniem biologicznym i chemicznym poprzez system
czyszczenia.

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PRZYDATNE INFORMACJE

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Zainstalujemy oczyszczalnię ścieków w Twoim schronie. W ten sposób zapewnimy Ci pełną autonomię. Oczyszczalnia jest mechaniczno-biologiczna, standardowej klasy do oczyszczania ścieków domowych. Tego typu oczyszczalnie mogą być również wykorzystywane do oczyszczania wody zanieczyszczonej biologicznie. Niestety, wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, że ścieki, które dostają się do gleby, zanieczyszczają ją, co staje się również przyczyną zanieczyszczenia wód gruntowych. Szczególnie negatywny bezpośredni efekt obserwuje się, gdy mamy własne źródło
wody, które jest wykorzystywane do picia. Najbardziej odpowiednią technologią oczyszczania ścieków dla schronu lub domu jest oczyszczanie biologiczne. Obejmuje niepatogenne mikroorganizmy, które oczyszczają zanieczyszczoną wodę za pomocą złożonej metody biologicznej. Procesy te zostały opracowane na przestrzeni lat w laboratorium przez naukowców – mikrobiologów. Istnieją technologie, które oczyszczają do 98% ścieków. Oczyszczona woda jest bogata w związki azotu, dzięki czemu nadaje się do podlewania trawników.

200515025735.jpg

KONTAKTY

Phone: +420 720 072 248

Kubelíkova 150/4, 460 07  Liberec

JAK ZDOBYĆ WŁASNY SCHRON?

SPOTKANIE

OFERTA
UMOWA
KONSTRUKCJA
PRZEKAZANIE
bottom of page