top of page

HYPOXIA

Technologia redukcji tlenu HYPOXIA prowadzi do zmniejszenia stężenia tlenu poniżej granicy palności materiałów obudowy i jest jedynym systemem, który zapobiega pożarom i gwarantuje zerowe ryzyko pożaru w chronionym obszarze.
System HYPOXIA to zespół urządzeń przeznaczonych do generowania i kontrolowania dopływu hipoksycznego powietrza (o obniżonej zawartości tlenu) do docelowych pomieszczeń schronu. System jest całkowicie bezpieczny dla ludzkiego organizmu, w pełni zastępując konwencjonalny stały sprzęt gaśniczy. W rezultacie nie dochodzi do uszkodzeń spowodowanych spalaniem, a tym samym do uszkodzeń spowodowanych gaszeniem.

Powietrze hipoksyczne generowane i dostarczane przez jednostki HYPOXIA jest uzyskiwane poprzez automatyczne oddzielenie gazów od powietrza atmosferycznego bezpośrednio w miejscu instalacji.

 • Wszystkie poszczególne pomieszczenia schronu są wyposażone w co najmniej trzy czujniki tlenu, które stale monitorują bieżące stężenie tlenu

 • System sterowania HYPOXIA zbiera i ocenia bieżące stężenie tlenu ze
  wszystkich indywidualnych czujników i automatycznie czy konieczne jest
  dostarczenie powietrza hipoksycznego.

 • Powietrze hipoksyczne składa się z 90% azotu i 10% tlenu, aby zapewnić
  bezpieczeństwo osób, system jest wyposażony w jednostopniowe zabezpieczenie przed spadkiem tlenu poniżej ustawionego poziomu.

1. SYSTEM ZAPOBIEGANIA POŻAROM

 • 100% ochrona przeciwpożarowa pomieszczeń w schronie podczas nieobecności osób,

 • stężenie tlenu utrzymywane na poziomie 13-15% (w zależności od materiałów w schronie),

 • wentylacja pomieszczeń w schronie oraz utrzymanie temperatury i wilgotności są osiągane poprzez kombinację kontrolowanej i ciągłej aktywacji rekuperacji systemu HYPOXIA tak, aby wymagane stężenie tlenu nie zostało przekroczone,

 • kiedy osoba wchodzi do schronu, sygnał z magnesów drzwi automatycznie dezaktywuje system HYPOXIA i natychmiast rozpocznie rekuperację, dzięki czemu stężenie tlenu w schronie jest zrównoważone do normalnego poziomu 20,9% w ciągu kilku minut.

2. TRYB GASZENIA POŻARU

 • w przypadku pożaru podczas obecności ludzi (tryb Prewencja wyłączony),czujniki dymu wysyłają sygnał do systemu HYPOXIA, który natychmiast inicjuje zalanie pomieszczenia niedotlenionym powietrzem,

 • w ciągu kilkudziesięciu minut ustalane jest stężenie pożaru, aby zapobiecponownemu zapłonowi lub rozprzestrzenianiu się ognia,

 • system rekuperacji natychmiast odcina dopływ powietrza i automatycznierozpoczyna proces usuwania dymu.

3. TRYB MANUALNY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ KONDYCJI FIZYCZNEJ I
ZDROWOTNEJ OSÓB

 • możliwość stworzenia atmosfery o obniżonej zawartości tlenu (symulacja
  środowiska wysokogórskiego) w dowolnym obszarze schronu bez wpływu notaczające pomieszczenia (np. siłownię lub sypialnię),

 • użytkownik może wybrać własne parametry z możliwością symulacji środowiska wysokogórskiego od 1000 do 3500 m n.p.m.,

 • rekuperacja przełącza się do trybu Prewencja dla danego pomieszczenia.

Zmniejszona ilość tlenu w systemie nie jest w żaden sposób „odczuwalna”, nie ogranicza komfortu oddychania i naturalnych odczuć ciała. Sprzęt znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym, a niedotlenione powietrze jest następnie rozprowadzane kanałami do pomieszczeń w schronie, w których zainstalowane są czujniki monitorujące. Technologia hipoksyczna, która symuluje środowisko na większych wysokościach n.p.m. bez konieczności obniżania ciśnienia, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej i skuteczniej dotlenia organizm, co ma pozytywny wpływ na wyniki sportowe i fizyczne oraz zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym (lepszy i głębszy sen, kardioprotekcja, zapobieganie cukrzycy, jakościowe/ilościowe zmiany mitochondrialne, utrata masy ciała,
lepsza regeneracja organizmu i, co nie mniej ważne, poprawa koncentracji umysłowej).

bottom of page