top of page

Civilní ochrana obyvatelstva

Společnost Tebrix se zabývá výrobou, vývojem a prodejem podzemních protiatomových krytů, bezpečnostních kontrolních
stanovišť (security checkpoint), ochranných místností (panic room), zabezpečení stávajících objektů ve vojenském i soukromém
sektoru a kompletním vybavením a technologiemi.

30-logo-241x300.png.webp

Tebrix bude vystavovat na IDEX 2023 - nejvýznamnější mezinárodní výstavě obrany Tri-Service na světě. Navštivte nás v Českém pavilonu 10B-20!

Úvod: Welcome

HLAVNÍ DRUH ČINNOSTI

- podzemních protiatomových krytů 3. třídy
- protiradiační kryty 2. třídy
- rekonstrukcemi stávajících staveb civilní ochrany obyvatelstva (KCO)
- bezpečnostních kontrolních stanovišť (Checkpoint)
- ochranných místností, úpravy stávajících sklepních prostor
- školy, nemocnice, bytové domy a jiné komerční stavby
- podzemní střelnice
- technologie vody
- technologie vzduchu
- záložní zdroj el. energie
- bezpečnostní uzávěry
- osobní ochrana
- potraviny, Bioponie
Veškerá výroba a stavby podléhají normě ČSN 73 9010. Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

Naše stavby odolávají:
- Útokům zbraním hromadného ničení
- Průmyslovým haváriím
- Živelným pohromám
- Sociálním nepokojům
- Teroristickým útokům
- Blackoutu

Úvod: About
Chernobyl_npp.jpg

PRŮMYSLOVÁ HAVÁRIE

Černobyl 1986

živelné pohromy1.jpg

ŽIVELNÉ POHROMY

zemětřesení, požáry

afp_xix_20190714_093808_002683.jpg

BLACKOUT

výpadek dodávky elektřiny

socialni nepokoje.jpg

SOCIÁLNÍ NEPOKOJE

demonstrace, rabování, napadení

teror.jpeg

TERORISMUS

bombové útoky, atentáty, únosy

zhn.jpg

ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ

jaderné, biologické, chemické

Kontakt

1. máje 863, Jeřáb, 460 07  Liberec

Kubelíkova 150/4, 460 07  Liberec

+420 720 072 248

Úvod: Contact
bottom of page