top of page
komerční.jpg

Schrony obrony cywilnej o dużej pojemności

ZABEZPIECZENIE – domy mieszkalne, szkoły, szpitale

DOMY MIESZKALNE

W budynku mieszkalnym, który posiada podziemny parking, przystosujemy pomieszczenia do natychmiastowego ukrycia wszystkich mieszkańców.
Pomieszczenia będą nadal używane przez cały rok jako parking, a w przypadku sytuacji awaryjnej zostaną przekształcone w schron obrony cywilnej w ciągu jednej godziny. Takie zabezpieczenie najlepiej zrealizować podczas budowy nowego domu, ale nie ma problemu z realizacją go w już istniejących budynkach.

PRZYDATNE INFORMACJE

KONTAKTY

Phone: +420 720 072 248

Kubelíkova 150/4, 460 07  Liberec

shutterstock_1156306336.jpg

SZPITALE

Zabezpieczymy szpitale i inne obiekty komercyjne przed wtargnięciem osób niepowołanych, zapewniając ochronę personelu i pacjentów przed zagrożeniami ich życia. Główne i awaryjne wyjścia zabezpieczamy drzwiami pancernymi, systemami kamer bezpieczeństwa, systemami alarmowymi i czujnikami. Zapewniamy czystość wody np. w budynkach rządowych (Zamek Praski, Parlament itp.) za pomocą specjalnych filtrów wody, które zapewniają wodę pitną w przypadku skażenia środkami chemicznymi lub bojowymi. Podobnie jak w przypadku budynków szkolnych, zapewniamy bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu przeszkolonego personelu do ochrony ludzi.

b7dfd5_b5a641aeedb34ae4bc941f29f95aadef_mv2.webp

BUDYNKI RZĄDOWE

W przypadku ataku chemicznego na budynki rządowe, takie jak parlamenty, senaty, ambasady itp. Zapewniamy filtrację wody w celu bezpiecznego usunięcia i odfiltrowania wszelkich zanieczyszczeń wody chemicznymi i biologicznymi środkami bojowymi.

Garden_of_Straka_Academy,_Prague_Malá_Strana.jpg

JAK ZDOBYĆ WŁASNY SCHRON?

SPOTKANIE
OFERTA
UMOWA
KONSTRUKCJA
PRZEKAZANIE
bottom of page