top of page

Školy, nemocnice, bytové domy

Tebrix zabezpečuje i veřejný sektor jako školy, nemocnice, bytové domy a jiné komerční stavby.
U těchto staveb se zaměřujeme na zabezpečení před:
- Fyzickým napadením
- Protiradiační ochrana
- Záložní zdroj el. energie
- Úpravna a filtrace vody
Školy
Fyzické napadení – fyzická ostraha objektu, lehké neprůstřelné dveře, zabezpečení oken, Panic Room
Protiradiační ochrana – zajištění vzduchu v učebnách a tělocvičny pomocí velkokapacitní NBC
Filtroventilační jednotky, monitoring vnějšího znečištění vzduchu
Bezpečnost žáků mimo školní prostory – Bezpečná doprava žáků z domova do školy a zpět

Nemocnice
- Mechanické zabezpečení objektu
- Fyzická ostraha objektu
- Speciální Filtroventilační jednotky napojené do stávajícího rozvodu VZT
- Zajištění vnitřních prostor před

bottom of page