top of page

Vzduch

Ventilace v krytech civilní obrany
 

Zjednodušeně se dá mluvit o dvou typech úkrytů. „Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení.
 

Stálé tlakově neodolné úkryty pak k ochraně proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu,“
 

Nezbytnou součástí vybavení stálého úkrytu civilní obrany je filtroventilační zařízení, které zabezpečuje dodávku upraveného vzduchu do krytu, přetlak vzduchu ve vnitřních prostorách a odvod vzduchu ven z krytu.

 

Technický popis

 

Vzduchotechnické zařízení zajišťuje přívod vzduchu do objektu v mírovém provozu, provozu omezené filtroventilace OF a bojových provozech filtroventilace FV, izolace I a regenerace R.

 

1. Částečná filtroventilace – zajišťuje filtraci vzduchu od radioaktivního prachu ze spadu – filtrace pomocí prachových
filtrů (PF).

 

2. Filtroventilace – zajišťuje filtraci vzduchu od radioaktivního prachu ze spadu, od otravných látek a bakteriologických
(biologických) prostředků.
Atmosferický vzduch je filtrován pomocí prachových filtrů (PF) a pomocí soustavy kolektivních (protichemických) filtrů (KF)

 

3. Izolace – zamezuje průchodu oxidu uhelnatého přes filtry FVZ a rychlému zanesení filtrů vysokými koncentracemi prachu,
radioaktivního prachu, otravných látek a bakteriologických (biologických prostředků.

 

4. Regenerace – slouží k odstranění oxidu uhličitého a doplnění kyslíku
 

Čerstvý vzduch je z venkovního prostoru přiváděn ventilátorem do strojovny vzduchotechniky. Po vstupu do objektu je filtrován stěnovým filtrem FVS s filtrační náplní Firon Speciál B 400 + G 460. Filtr FVS slouží k zajištění prachové filtrace a případné ochraně proti radioaktivnímu prachu. Dále vstupuje do prachové komory a prochází kolektivními filtry. V prachové komoře jsou dvě sestavy KF, jedna pracovní, druhá záložní. Obě sestavy jsou odděleny ručními pákovými uzávěry RPU.
 

Po filtraci upravený čerstvý vzduch přívodní ventilátor umístěný ve strojovně VZT dopravuje do hlavní klimatizační jednotky umístěné ve strojovně vzduchotechniky. Přívodní ventilátory čerstvého vzduchu jsou dva, jeden pracovní, druhý záložní. Oba jsou propojeny tak, že je lze využít pro obě sací cesty. Pro možnost využívání pracovního nebo záložního ventilátoru pro přívod čerstvého vzduchu jsou tyto trasy osazeny automatickými pákovými uzávěry APU.

bottom of page