Služby

Náš proces vždy začíná průzkumem a posudkem vybraných lokalit. Následně doporučíme vhodnou stavbu pro dané podmínky. Jsou připraveny modelové řady standardních krytů, ale tím to u nás nekončí. Každý klient si může navrhnout svůj vlastní půdorys podzemního krytu dle svých přání a možností. Jediné omezení je rozpočet a vlastní fantazie.

Naše tlakově stálé, protiatomové bezpečnostní kryty jsou stavěny podle norem ČSN.

Vedení Tebrix Safety Home je každoročně školeno na navrhování a výstavbu staveb civilní ochrany u Hasičského záchranného sboru české republiky a u Federálního úřadu pro zvládání krize v USA -FEMA

Naše kryty jsou kompletně vybavené a připravené na jakoukoliv krizovou událost.

- zbraně hromadného ničení ZHN (chemické, jaderné, biologické)

- průmyslové havárie

- přírodní katastrofy

- sociální nepokoje, terorizmus

- blackout

Pro své klienty zajišťujeme monitoring meteorologické, radiační a chemické situace a systém včasného varování před NBC událostí.

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis celého kompletu.