top of page

Bezpečnostní uzávěry

Hlavní vchody, nouzové východy (výlezy) a technologické otvory se uzavírají typovými protitlakovými, tlakově plynotěsnými, nebo plynotěsnými prvky, které jsou navrhovány s ohledem na zatížení tlakovou vlnou. K těmto prvkům patří protitlakové a plynotěsné dveře, poklopy stěnové a stropní, ocelové dveře s betonovou výplní a balistickou ocelí.

 

Dveře:

  • S balistickou odolností

  • Protitlakové

  • Trezorové dveře bezp. tř. I – V

  • Trezorové dveře bezp. tř. I - V s mříží

  • Maskovací

 

Bezpečnostní poklopy (nouzové opuštění úkrytu)

  • Víko otevírané nahoru

  • Víko sklápěné dolů

  • Víko posuvné do stran

IMG_9329.jpg
bottom of page