top of page
Terendy_bunkr_interier_V2_small.jpg

Bezpečná stanoviště (Security Checkpoint)

Společnost Tebrix dodává bezpečnostní stanoviště ISO, určená pro armády a specializovaná odvětví
do celého světa. Jedná se o mobilní stanoviště, která lze převážet automobilovou dopravou, letadly a
loděmi.

- Moduly s balistickou ochranou (velitelství, sklad munice)
- Výsuvné strážné věže (možnost balistické ochrany)
- Moduly nouzového přežití
- Sklady zbraní a munice
- Ubytovací jednotky
- Sanitární jednotky (WC, sprchy)
- Polní kuchyně
- Zdravotnické jednotky
- Operační sály a jiné specializované vybavení
- Dekontaminační jednotky
Ukázka nejvíce poptávaných:
-ISO 1 DD – strážní věž
Vojenské kontejnery ISO, je speciální kontejner určený pro použití v armádě, v polních
kempech, v zahraničních misích, při ubytování odloučených jednotek, k ochraně majetku,
hranic, zajištění bezpečnosti apod. Jeho hlavní předností je možnost rychlého nasazení, resp.
vysunutí a uvedení z transportního do pracovního stavu. Vysouvání a zasouvání strážní věže
zajišťuje hydraulický zvedací mechanismus. Použití kontejneru je možné pouze po připojení
na síť rozvodů elektrické energie nebo mobilní elektrocentrálu.
-ISO 1C Modul nouzového přežití
Modul nouzového přežití, je určen pro malé odloučené jednotky a skupiny (do 30 osob) v rámci
integrovaného záchranného systému, ozbrojených složek a humanitárních organizací. Primárně slouží
pro zajištění zázemí štábu velitele a zasahujících členů. Lze jej rovněž využít k zajištění nouzového
přežití minimálně 30 osob.
-Ubytovací moduly ISO 1C s balistickou ochranou
Jedná se o ubytovací kontejner rozměrů ISO 1 C, který je určen pro ubytování osob v polních
podmínkách s balistickou a protivýbuchovou ochranou. Kontejner zabezpečuje denní a noční
odpočinek maximálně 4 osob.
Obvodový plášť splňuje požadavky na ochranu proti mírnějšímu prostředku ohrožení podle Level M1
přílohy A k AEP-55 (C) VOL 2, Postupy pro hodnocení úrovně ochrany obrněných vozidel – Ohrožení
minami, STANAG 4569, Ed. 3 Modul zabezpečuje ochranu proti improvizovanému prostředku
ohrožení (IED) definovanému explozí kulové nálože 15 kg TNT ve vzdálenosti 15 m od boční stěny
kontejneru při výšce nálože 1 m nad vodorovnou rovinou terénu společnou pro IED a kontejner.

Ochranné místnosti ( panic room): About Us
bottom of page