Vaše ochrana před nebezpečím

Podzemní kryty slouží jako ochrana proti:

ÚTOKŮM ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ

TERORISTICKÝM ÚTOKŮM

PRŮMYSLOVÝM HAVÁRIÍM

BLACKOUTU

ŽIVELNÝM POHROMÁM

SOCIÁLNÍM NEPOKOJŮM

ZLODĚJŮM

Nezapomeňte, že tento podzemní kryt může sloužit jako dokonalý trezor. Vchod je maskován, zabezpečen trezorovými dveřmi a uvnitř je zabetonovaný trezor, nebo celá trezorová místnost.