Jsme Tebrix Safety Home

a specializujeme se na civilní ochranu obyvatelstva

Jako jediný v české republice, spolupracujeme s ministerstvem vnitra a hasičským záchranným sborem ve výstavbě protiatomových a ostatních úkrytů proti zbraním hromadného ničení.

Náš tým se každoročně účastní školení v oblasti Ochrany obyvatelstva jak v české republice, tak i v zahraničí. Největší studnicí vědomostí nám poskytují školení a semináře ve spojených státech amerických - FEMA (Federální úřad pro zvládání krize)

Naše stavby umí odolávat:

  • PRŮMYSLOVÝM HAVÁRIÍM
  • ŽIVELNÝM POHROMÁM
  • SOCIÁLNÍM NEPOKOJŮM
  • BLACKOUTU
  • TERORISTICKÝM ÚTOKŮM
  • ÚTOKŮM ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ

Naše certifikáty

Úspěšné absolvování školení krizové situace a vzniklým nebezpečným materiálům.

Úspěšné absolvování školení základních pojmů a terminologií mimořádné situace programu připravennosti pro komerční jaderné elektrárny.

Úspěšné absolvování školení základních principů radiace, jaderná hrozba a ochranná opatření, jaderné elektrárny, nehodovost při radiační dopravě a další.

Úspěšné absolvování školení systému krizových událostí ve velkém měřítku, představuje systém náhodných událostí a poskytuje základy pro vyšší školení.

Úspěšné absolvování školení pro personál a jejich pracovní efektivitě během krizové události.

Úspěšné absolvování školení přehledu Národního systému řízení krizových situací - vláda, nevládní organizace a soukromý sektor - bezproblémově spolupracovat, chránit, zmírňovat, reagovat a zotavovat se z účinků krizových situací.