FotkyFoto_123716930_L.jpg

KONZULTACE

 

Tebrix Safety Home je český lídr v oblasti stavby podzemních protiatomových krytů postavených tak , aby odolaly jaderným, biologickým a chemickým útokům. Konzultace s klientem probíhá buď v našich firemních prostorách nebo u klienta v dané lokalitě. Od klienta zjistíme veškeré důležité informace, podle kterých dokážeme navrhnout vhodnou stavbu. Před samotným projektováním krytu, provedeme výpočty na základě okolních staveb, u kterých je předpoklad, že by mohli být cílem zničení za použití jaderných, biologických nebo chemických zbraní ( vojenské objekty, letiště, chemické závody, přehrady, sklady pohonných hmot, zásobárny plynu,..).Dle výpočtu následně navrhneme vhodnou stavbu a její samotné zabezpečení.