Konzultace

Tebrix Safety Home je český lídr v oblasti stavby podzemních protiatomových krytů postavených tak , aby odolaly jaderným, biologickým a chemickým útokům dle normy ČSN 73 9010 - Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany. 
Konzultace s klientem probíhá buď v našich firemních prostorách nebo u klienta v dané lokalitě. Od klienta zjistíme veškeré důležité informace, podle kterých dokážeme navrhnout vhodnou stavbu. Před samotným projektováním krytu, provedeme výpočty na základě okolních staveb, u kterých je předpoklad, že by mohli být cílem zničení za použití jaderných, biologických nebo chemických zbraní 
( vojenské objekty, letiště, chemické závody, přehrady, sklady pohonných hmot, zásobárny plynu,..).
Dle výpočtu následně navrhneme vhodnou stavbu a její samotné zabezpečení.

FotkyFoto_123716930_L.jpg